Category: پیشگیری بهتر از درمان

پیشگیری بهتر از درمان | بیماری ها و درمان بیماری ، علانم بیماری ها ، راه های پیشگیری از بیماری ها

۷ راز بیمار نشدن

  آنچه امروزه پزشکان به آن معتقدند این است که باور و فکر انسان بر بیمار شدن یا نشدن او اثر می گذارد. این در واقع همان چیزی است که از آن به عنوان...